Algemene voorwaarden webshop Kitten&Co

De Webshop van Stichting Kittenovang Kitten&Co is niet opgezet om winst te maken op de verkochte artikelen. Veel artikelen zijn met liefde handgemaakt door gastgezinnen en vrijwilligers die Kittenopvang Kitten&Co een warm hart toedragen. Daarnaast krijgen wij ook gedoneerde (nieuwe) artikelen die we mogen verkopen. Alle opbrengsten van de verkoop gaat in zijn geheel naar de opvang van de kittens en moederpoezen.

Onze webshop bestaat uit twee delen te weten: Artikelen en Donatieartikelen.

 • Artikelen

De artikelen vind u in de eerste lijst van de webshop. Dit zijn artikelen die u kunt kopen voor uzelf of uw kat. Deze artikelen worden naar u toegezonden, de verzendkosten zijn voor uw rekening.

In onze webshop zijn geen webwinkel voorwaarden van kracht maar donatie voorwaarden. Hierdoor hebt u niet de gebruikelijke bedenktijd met betrekking tot het door u aangekochte artikel. Wel de wettelijk gestelde 8 werkdagen ‘afkoeltijd’ voor gedane donaties. Uw gekochte artikel willen wij graag retour op kosten van de donateur zodat de Stichting geen verliezen lijd aan kosten voor retouren. Wilt u uw artikel retourneren? Dan kunt u dit aangeven door een mail te sturen naar webshopkittenenco@gmail.com met de gegevens van uw aankoop, binnen 8 dagen nadat uw betaling op onze rekening is ontvangen.

 

 • Donatieartikelen

Dit zijn producten Kittenopvang Kitten&Co nodig heeft voor de verzorging van de katten en kittens die onder onze zorg vallen. Deze artikelen koopt u voor de kittens en worden niet naar u thuis gestuurd maar deze worden naar de Stichting gestuurd. Bij een donatie van een fictieve goederen zoals bijvoorbeeld de blikjes kattenvoer of een kattenmandje, zitten geen verzendkosten. Uw donatie gaat voor 100% naar de goederen die wij op dat moment het hardst nodig hebben voor onze kittens. Het kan voorkomen dat u een artikel kiest waarvan wij meerdere donaties binnen hebben gekregen. Het is ons recht om uw gedoneerde bedrag aan een ander artikel uit de donatielijst te besteden als wij dat artikel harder nodig hebben. 

 

In onze webshop zijn geen webwinkel voorwaarden van kracht maar donatie voorwaarden. Hierdoor heeft u recht op 8 werkdagen ‘afkoeltijd’ voor gedane donaties. Wilt u uw donatie terug? Dan kunt u dit aangeven door een mail te sturen naar donateurskittenenco@gmail.com met de gegevens van uw donatie, binnen 8 dagen nadat de donatie op onze rekening is ontvangen.

 

Webshop donatie artikelen

 

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke donatie aan Stichting Kittenopvang Kitten&Co via de website van Stichting Kittenopvang Kitten&Co
 2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met onze Algemene Voorwaarden.
 3. Stichting Kittenopvang Kitten&Co behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

 

Artikel 2 - Rechten ontvangende partij; Stichting kittenopvang Kitten&Co.

 1. Online donaties komen volledig ten goede aan Stichting Kittenopvang Kitten&Co
 2. Stichting Kittenopvang Kitten&Co is binnen haar visie en doelen (linkje naar visie en doelen) volledig vrij in het bestemmen van de online donaties, zonder enig winstbejag, aan het opvangen van katten en kittens.
 3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op Stichting Kittenopvang Kitten&Co nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van Stichting Kittenopvang Kitten&Co is bijgeschreven.
 4. Stichting Kittenopvang Kitten&Co aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de donateur als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie.

 

Artikel 3 - Rechten donateur

 1. De gevende partij heeft een bedenktijd (of afkoeltijd) van acht dagen. In deze periode kan de overeenkomst schriftelijk door de gevende partij worden ontbonden door een mail te sturen naar donateurskittenenco@gmail.com. De gift als dank voor uw donatie dient terug gestuurd te worden op kosten van de donateur tenzij anders is overlegd.

 

Artikel 4 - Plichten Kittenopvang Kitten&Co

 1. Stichting Kittenopvang Kitten&Co is verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig aan de visie en de doelen van Stichting Kittenopvang Kitten&Co
 2. Stichting Kittenopvang Kitten&Co neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens en de online donaties en zorgt voor een veilige webomgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. Stichting Kittenopvang Kitten&Co aanvaart geen aansprakelijkheid van deze verplichting.

 

Artikel 5 - Plichten donateur

 1. Om een overeenkomst te sluiten met de ontvangende partij, Stichting Kittenopvang Kitten&Co, moet de donateur tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet.
 2. Een donateur die onder 18 jaren oud is, kan een online donatie doen alleen in het bijzijn van, en met goedkeuring van ouder of voogd.
 3. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.
 4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met de middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

 

Artikel 6 - Verwerking persoonsgegevens

 1. Stichting Kittenopvang Kitten&Co verwerkt de door de gevende partij aan Stichting Kittenopvang Kitten&Co verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende het verwerken gegevens.
 2. Deze persoonsgegevens worden door Stichting Kittenopvang Kitten&Co verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen
 3. De gevende partij heeft het recht niet opgenomen te worden voor verdere marketingactiviteiten door een mail te sturen naar donateurskittenenco@gmail.com
 4. De gevende partij heeft het recht om te controleren of de door Stichting Kittenopvang Kitten&Co geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op het verwijderen van de geregistreerde gegevens. Stichting Kittenopvang Kitten&Co heeft het recht om in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken.

 

Webshop aankopen

 

Artikel 1 - Aansprakelijkheid

 1. Stichting Kittenopvang Kitten&Co doet haar best om zoveel mogelijk informatie te verschaffen over de artikelen die wij te koop aanbieden om zo schade te voorkomen. Stichting Kittenopvang Kitten&Co is niet aansprakelijk voor schade door onjuist gebruik van onze artikelen.

 

Artikel 2 - Betalingstermijn

 1. De betalingstermijn is 5 dagen. Uw bestelling wordt opgestuurd als wij uw overboeking hebben ontvangen. Dit gebeurd, omdat wij werken met vrijwilligers, op één vaste dag per week te weten; vrijdag.

 

Artikel 3 - Bedenktijd

 1. Omdat Stichting Kittenopvang Kitten&Co een stichting is maken wij gebruik van de donateursregeling. Dit houdt in, dat u na uw aankoop een ‘afkoeltijd’ heeft van 8 dagen. Heeft u zich bedacht? Dan kunt u binnen dit termijn contact met ons opnemen via het mailadres webshopkittenenco@gmail.com

 

Artikel 4 - Garantie

 1. Stichting Kittenopvang Kitten&Co doet haar best u de leukste en mooiste artikelen aan te bieden. Mocht er onverhoopt een probleem zijn met uw aankoop, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het mailadres: webshopkittenenco@gmail.com. Het garantietermijn wat wij aanhouden is 30 dagen.

 

Artikel 5 - Leveringsvoorwaarden en bezorgkosten

 1. Stichting Kittenopvang Kitten&Co maakt gebruik van DHL en PostNL voor het versturen van pakketten. Wij versturen, omdat wij een organisatie zijn die gesteund word door alleen vrijwilligers, alle pakketten op één vaste dag per week te weten elke vrijdag

 

Artikel 6 - Retouren en annulering                            

 1. U heeft een bedenktijd van 8 dagen om uw bestelling te retourneren. Omdat wij een stichting zijn die afhankelijk is van donaties, zijn wij niet ter machte om retourpakketten te bekostigen. De retourverzending komt op kosten van de donateur. Wanneer wij het artikel terug hebben ontvangen, en deze in goed staat verkeerd zodat we het weer kunnen verkopen, krijgt u uw aankoopbedrag terug gestort.
 2. Wanneer u binnen de verzendtijd annuleert, komen er geen extra kosten voor uw rekening en zal uw gestorte bedrag geretourneerd worden.

 

Artikel 7 - Overmacht

 1. Stichting Kittenopvang Kitten&Co is niet in de mogelijkheid om overmacht op zijn rekening te nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het kwijtraken van pakketten of het stuk gaan van producten tijdens verzenden. Wij vragen u, als er problemen zijn met ontvangst, contact op te nemen met webshopkittenenco@gmail.com zodat wij voor elke unieke zaak een gepaste oplossing kunnen vinden.